Over WSV Numansgors

De WSV heeft, binnen en samen met de VvE, tot doel het organiseren van sociale activiteiten voor alle leden om zodoende de onderlinge sfeer en betrokkenheid op het Numansgors te stimuleren.

Leuke activiteiten

Jaarlijks is/zijn er o.a. een ledenvergadering, het Captainsdiner, Gorsfeest (sinds vorig jaar het Seizoen Sluiting feest), de Zeilwedstrijden, een Pinkster- en een Najaarstocht,er zijn meerdere Happy Hours en nog diverse andere activiteiten. Het WSV bestuur coördineert hierin en is natuurlijk verantwoordelijk voor de onder WSV vlag uitgevoerde activiteiten. Maar, sinds kort dragen hier ook diverse commissies aan bij!

Diverse commissies

Er is natuurlijk het jeugd- & wedstrijdzeilen en het kanovaren, typisch WSV. En, er kunnen en worden ook lezingen georganiseerd; we hebben een bridge, tennis en jeux-de-boules club en natuurlijk moeten we de jeugd niet vergeten! Voor al dit soort activiteiten wil het WSV bestuur en (heel belangrijk) de WSV barcommissie een faciliterende rol vervullen.

Doe gezellig mee!

We hopen op een actieve deelname en inbreng van alle leden waarbij de gezelligheid hoog in het vaandel staat!